Bij het Korps Mariniers is vorige maand een eenheid tijdelijk stilgelegd omdat er een personeelstekort is doordat veel mariniers ontslag nemen.

Het aantal mariniers dat ontslag heeft genomen ligt tot augustus dit jaar al 37 procent hoger dan het hele jaar daarvoor, meldt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Uit een enquête kwam dit voorjaar naar voren dat veel mariniers willen vertrekken omdat hun kazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist. Defensie heeft zelf ook gesprekken gevoerd. Daaruit komt naar voren dat mariniers om diverse redenen vertrekken. Een aantal geeft de verhuizing aan als reden, aldus Visser.

Het ministerie praat met vertegenwoordigers van het personeel intussen weer over de voorgenomen verhuizing. De mariniers vinden dat op de nieuwe locatie in Zeeland onder meer te weinig oefen- en trainingsfaciliteiten zijn. Defensie gaat hierover in gesprek met de regio.

Bouw kan langer duren door aanpassingen

Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de bouw langer duurt en meer gaat kosten, waarschuwt Visser alvast. Verder kondigt ze nieuwe bodemonderzoeken aan waaruit moet blijken dat het 70 hectare metende terrein "volgens wet- en regelgeving" geschikt is om als kazerne te dienen.

Een aantal voorbereidende werkzaamheden op het terrein zijn uitgesteld. Er wordt 2 hectare gesaneerd en op 3 hectare wordt niet gebouwd vanwege vervuiling. Het overige deel is "niet gevaarlijk voor mens of milieu".

Een geschillencommissie stelde in augustus dat Defensie opnieuw met het personeel om de tafel moet over de verhuizing waartoe al in 2012 is besloten.