Vanaf 2020 worden studieleningen een stuk duurder. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil de rente omhoog gooien om op termijn het leenstelsel betaalbaar te houden. Dat gaat studenten duizenden euro's extra kosten.

Dat schrijft Trouw vrijdag op basis van een wetsvoorstel dat Van Engelshoven naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Nu hebben studenten bij hun afstuderen een schuld van gemiddeld 21.000 euro. Als het plan straks doorgaat, moeten studenten vanaf 2020 zo'n 18 procent meer per maand terugbetalen. Dat is maandelijks zo'n 12 euro meer dan nu.

De minister zegt dat het geld nodig is om het leenstelsel op termijn betaalbaar te houden. Het plan moet de Nederlandse schatkist 226 miljoen gaan opleveren.

Studentenorganisaties vinden maatregel 'niet sociaal'

Studentenorganisaties zijn niet te spreken over het wetsvoorstel. Ze zijn bang dat de drempel om te gaan studeren alleen maar hoger wordt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren die uit gezinnen komen waar de ouders niet gestudeerd hebben, het hoger onderwijs vaker links laten liggen.

Volgens het Interstedelijk Studentenoverleg worden op deze manier de beloftes die bij de invoering van het leenstelsel gedaan zijn niet nagekomen. "Het studievoorschot werd gepresenteerd als sociaal systeem, maar is ondertussen een grove lening geworden. Het is niet sociaal om mensen bij aanvang van hun werkende leven al meteen met een forse schuld te laten beginnen", zegt voorzitter Tom van den Brink in Trouw.

Minister Van Engelshoven denkt daar anders over. In het wetsvoorstel wijst ze erop dat wie een uitkering heeft of het minimum verdient, niets hoeft terug te betalen. Bovendien is de rente nog altijd lager dan wanneer je leent bij een bank of een andere commerciële instelling, schrijft ze.