Er worden steeds meer buitenlandse leerkrachten naar Nederland gehaald. Schoolbesturen proberen op deze manier het lerarentekort op te lossen, schrijft de Volkskrant donderdag na eigen onderzoek.

De krant vroeg cijfers op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. In 2015 deden bijna 750 buitenlandse leerkrachten een aanvraag om hun diploma hier in Nederland te laten erkennen. Vorig jaar was dat al opgelopen naar duizend, en dit jaar kreeg de dienst al meer dan duizend aanvragen binnen.

Het gaat om bijvoorbeeld Vlaamse juffen en meesters die net over de grens gaan werken. Op middelbare scholen wordt ervoor gekozen om voor de vakken Frans en Duits mensen uit Frankrijk en Duitsland aan te nemen. De voorwaarde is wel dat de docenten het Nederlands ook goed beheersen.

De toename van het aantal buitenlandse docenten komt volgens de Volkskrant door onder meer het groeiende lerarentekort. In het basisonderwijs zal dat tekort volgens het ministerie van Onderwijs in 2020 al oplopen tot ruim drieduizend banen. In het voortgezet onderwijs gaat dat om zeshonderd banen, vooral in de exacte vakken en Duits.

Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, zegt daarnaast dat de scholen ook voor buitenlandse docenten kiezen omdat het "plezierig is om native speakers in huis te hebben".