Bij een grote actie tegen een crimineel netwerk rond georganiseerde hennepteelt in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo zijn dertien mensen aangehouden. Ook zijn er dertien voertuigen en een vuurwapen in beslag genomen en zijn drie hennepkwekerijen opgerold.

De politie deed al langere tijd onderzoek naar ondermijnende activiteiten in de wijk. Het afgelopen jaar zijn hierdoor al achttien hennepkwekerijen opgerold. Burgemeester Arjen Gerritsen hoopt dat met de actie een crimineel netwerk is uitgeschakeld.

''Politie en OM konden in één keer ingrijpen, op al die plekken tegelijkertijd. Op deze manier denken we het netwerk een belangrijke slag te hebben toegebracht”, aldus Gerritsen. ''Goedwillende wijkbewoners en ondernemers mogen nooit lijden onder criminele activiteiten van een kleine groep.''

Er zijn onderzoekingen gedaan in twaalf woningen en in een aantal garages en loodsen. Ook zijn administratie en banksaldi in beslag genomen.

Arrestatieteams bliezen deuren open om panden te betreden

''Ondermijnende activiteiten moet je samen krachtig aanpakken. En het liefst in één keer zoals vandaag. Dat is van groot belang voor de bewoners en voor de leefbaarheid. Als burgemeester heb ik zeker belang bij deze grootschalige actie, zeker in het Nieuwstraatkwartier, waar we al langere tijd bezig zijn om orde op zaken te stellen qua veiligheid en leefbaarheid", zegt Gerritsen.

Arrestatieteams hebben zich met behulp van explosieven toegang verschaft tot de panden. Ook zijn speurhonden ingezet, honden die speciaal zijn getraind in het opsporen van geld en verdovende middelen.

De burgemeester kan zich voorstellen dat bewoners van de actie in de vroege ochtend geschrokken zijn. Ze krijgen van hem een brief met een toelichting.