Vanwege een gaslek heeft de brandweer een tiental woningen ontruimd in Sliedrecht.

Het lek bevindt zich aan de Lekstraat, meldt de brandweer. De ontruiming hangt samen met het verspreiden van gas in de kruipruimtes.

De brandweer sluit niet uit dat meer woningen ontruimd moeten worden.