Rijkswaterstaat plaatst zaterdag twee bellenschermen bij de Noordersluis in IJmuiden, als maatregel tegen verzilting van het Noordzeekanaal.

Deze sluis wordt de komende maand vaak gebruikt door grote schepen, omdat aan een andere sluis waar ze normaal worden geschut, onderhoud wordt gepleegd. Elke keer dat de Noordersluis opengaat, komt er zout water naar binnen.

Een bellenscherm is een buis met luchtgaatjes die wordt afgezonken. De buis produceert een 'gordijn' van opborrelende luchtbellen, waarmee zout water wordt tegengehouden.

Eerder is al een bellenscherm geplaatst bij het gemaal Zeeburg bij Amsterdam. Dat houdt zout water weg vanuit het Noordzeekanaal naar het Amsterdam-Rijnkanaal.