De plannen van het kabinet om de gevangenisstraffen anders te organiseren zijn  te eenzijdig en beperkt, volgens de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De kans op recidive zou ook toenemen.

De RSJ heeft een advies naar minister Sander Dekker, van Rechtsbescherming, gestuurd. Daarin staat dat de voorstellen de kans verhogen dat ex-gedetineerden opnieuw delicten plegen.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe kabinetsbeleid is dat gedetineerden voortaan alleen eerder vrij mogen komen als ze hun best hebben gedaan om dat te verdienen tijdens de celstraf.

Bovendien wordt het laatste deel van een gevangenisstraf, dat een gevangene standaard thuis mocht doorbrengen, van een derde van de straf ingeperkt tot hooguit twee jaar.

Volgens de RSJ kan dat in het uiterste geval betekenen dat gedetineerden zonder enige vorm van controle of begeleiding vrijkomen. Daarnaast houdt de maximale periode van twee jaar in dat "gedetineerden met een gevangenisstraf van meer dan zes jaar een (veel) kortere periode krijgen om onder toezicht en begeleiding te resocialiseren".

"Goed toezicht en begeleiding door bijvoorbeeld de reclassering dragen bij aan resocialisatie en minder recidive. Dat is in het belang van slachtoffers en van de veiligheid van de maatschappij", aldus de RSJ.

De organisatie denkt dat het systeem helemaal niet aangepast hoeft te worden. "Volgens recent uitgevoerd onderzoek functioneert de huidige regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling goed."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!