De regenval van afgelopen week heeft er niet voor gezorgd dat het neerslagtekort in Nederland opgelost is. Volgens de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) blijven de droogtemaatregelen dan ook van kracht.

De kwaliteit van het oppervlaktewater neemt ook af. Botulisme en blauwalg nemen in heel het land toe en ook het aantal vissen dat sterft als gevolg van de slechte waterkwaliteit stijgt. De afgelopen week is het aantal zwemverboden toegenomen.

Uit de donderdag gepubliceerde droogtemonitor van de LCW blijkt wel dat waterpeil in het IJsselmeer in een aantal polders iets gestegen is. Daardoor is er tijdelijk minder watervraag in Nederland en hoeft er minder water te worden ingelaten. "Maar er is nog steeds sprake van een watertekort."

De verzilting in de monding van de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel is ten opzichte van vorige week gedaald. Volgens de LCW komt dat doordat een aantal waterschappen zoet water naar de Hollandsche IJssel hebben afgevoerd tijdens heftige regenbuien in het weekend van 11 en 12 augustus.

Wel is de verwachting dat het zoute water de komende week verder de Hollandsche IJssel in stroomt, doordat er weer zoet water van de rivier onttrokken wordt.

De lage waterafvoer van de Rijn blijft ervoor zorgen dat de verzilting in de monding van de Rijn en Maas toeneemt. Er stroomt onvoldoende water naar zee om het zoute Noordzeewater dat het land in stroomt tegendruk te bieden.