Uit cijfers van de Unie van Waterschappen blijkt donderdag dat er in heel Nederland 39 boetes zijn uitgedeeld vanwege het overtreden van het sproeiverbod dat in verschillende delen van het land ingesteld is. Daarnaast zijn er zo'n 150 waarschuwingen afgegeven.

De meeste boetes werden uitgedeeld in Waterschap De Dommel, dat het zuidoosten van Noord-Brabant beheert. Daar kregen dertien particulieren of bedrijven een boete. Daarna volgt Waterschap Vechtstromen (delen van Drenthe, Gelderland en Overijssel) met tien boetes.

De hoogte van de boetes voor particulieren die het sproeiverbod overtreden, is 500 euro. Bedrijven die dat doen, krijgen een boete van 1.500 euro opgelegd.

Het sproeiverbod betekent in de meeste waterschappen dat geen water "mag worden onttrokken uit een bepaalde watergang", zoals sloten, beken en meren.

In de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel geldt ook een verbod op het gebruik van grondwater om het land te sproeien. Die regio (Twente en de Achterhoek) lijdt het meest onder het neerslagtekort. Door het hoger gelegen land en de zandgronden zakt regenwater daar snel weg.

Westen en noorden beschikken over voldoende water

In 13 van de 21 waterschappen is een beregeningsverbod ingesteld. Vooral in het westen en noorden van het land is nog voldoende water beschikbaar om het land te sproeien.

Ondanks de regenval van afgelopen week is het neerslagtekort nog niet verholpen. Volgens het KNMI was het tekort woensdag 289 millimeter. De verwachting is dat dat de komende twee weken weer iets gaat stijgen tot vlak boven de 300 millimeter.

Waterschappen controleren met drones en vliegtuigjes

Volgens de Unie van Waterschappen is het dan ook niet de verwachting dat de sproeiverboden snel worden opgeheven. Met name in de hoger gelegen gebieden van Nederland kan de droogte nog lang aanhouden.

Om te controleren of de beregeningsverboden worden nageleefd, zetten de waterschappen vliegtuigjes en drones in.