De twee Armeense kinderen Lily en Howick worden "ernstig bedreigd in hun ontwikkeling" en ondervinden schade als zij worden uitgezet naar Armenië, hun geboorteland en het land waar hun moeder vorig jaar al naar is teruggekeerd.

Dat zeggen deskundigen van onder meer de Kinderbescherming. Maandag diende het hoger beroep over de asielaanvraag van de Armeense tieners bij de Raad van State in Den Haag.

De bestuursrechter oordeelde vorige maand dat de aanvraag van de tieners uit Amersfoort opnieuw moet worden bekeken. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) tekende hoger beroep daartegen aan.

Volgens de landsadvocaat is in Armenië voldoende zorg en opvang geregeld. "Er zijn echt niet alleen maar mensen in Nederland die zich om de kinderen bekommeren. Moeder en kinderen missen elkaar. Niets staat een terugkeer in de weg."

Lily en Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland, zij waren toen twee en drie jaar. Hun asielaanvraag werd destijds afgewezen.

De moeder streed jarenlang voor een verblijfsvergunning, maar vorig jaar besloot de rechter dat het gevluchte gezin uitgezet mocht worden. De moeder vertrok daarop naar Armenië, de kinderen verbleven een tijd op een onbekende locatie en zitten nu bij een bevriend gezin.

Moeder van kinderen heeft psychische klachten

Het gaat niet goed met de moeder van de twee kinderen, werd maandag duidelijk tijdens de zitting. Ze woont in een kleine kamer en heeft psychische klachten.

Als haar kinderen nu naar Armenië zouden komen, kunnen ze waarschijnlijk niet bij haar wonen en worden ze mogelijk in een weeshuis geplaatst.

Een deskundige van de Raad voor de Kinderbescherming zegt daarom dat het "in ieder geval voorlopig" beter is als Lily en Howick in Nederland blijven. "Het uitgangspunt is hereniging. Maar omdat moeder nu niet in staat is voor haar kinderen te zorgen, is het beter als ze hier blijven."

Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet. De termijn is meestal ongeveer zes weken.