De verzilting in West-Nederland neemt toe. Daarom is de hoeveelheid zoet water die vanuit Utrecht naar het westen wordt gepompt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) verhoogd.

Verzilting van de bodem kan voor onherstelbare natuurschade zorgen en moet daarom voorkomen worden.

Het westen kreeg sinds 24 juli al 6.900 liter water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Nu komt daar nog eens 4.000 liter per seconde bij.

HDSR maalt het water via een systeem naar het Rijnland. Het hoogheemraadschap in Leiden verdeelt het zoete water en stuurt het door naar aangrenzende schappen.

HDSR heeft vrijdag een pomp bij Cothen geplaatst, omdat de waterstand in de Nederrijn zodanig zakt dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede mogelijk geen water meer krijgt. Daardoor zou ook de watertoevoer naar de grachten in Utrecht stokken. Via de pomp en een gemaal kan water uit het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald worden.

Verklinking dreigt in Noord-Brabant

Onherstelbare natuurschade dreigt ook in de Deurnsche Peel, Groote Peel en De Bult in Noord-Brabant. De Peelvenen zijn een hoogveengebied en hoogveen komt in Nederland maar op een paar plekken voor.

Nu het water steeds verder zakt en de temperatuur hoog blijft, dreigt inklinking (volumevermindering van grond) van het gebied. Daarom verbiedt waterschap Aa en Maas vanaf vrijdag sproeien vanuit het Kanaal van Deurne en de Helenavaart.

Sprake van watertekort in Nederland

Sinds donderdag is er in Nederland officieel sprake van een watertekort. Er is meer vraag naar water dan dat er aan regen valt en via rivieren ons land binnenstroomt.

Vanwege het watertekort zijn maatregelen genomen. Zo hebben waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland een paar weken geleden al verboden opgelegd aan boeren. De boeren in deze gebieden mogen geen oppervlaktewater gebruiken voor de besproeiing van het land.

Een speciaal team coördineert nu de watervoorziening in Nederland. Daarnaast zijn er lokaal aanvullende maatregelen mogelijk.

Geen problemen met de drinkwatervoorziening

Ondanks het watertekort zijn er geen problemen met de drinkwatervoorziening. Er ontstaan pas problemen met het drinkwater als de droogte jarenlang aanhoudt.

Veel drinkwater is namelijk afkomstig uit diepere lagen in de grond. Op dit moment heeft vooral de bovenste grondlaag met uitdroging te maken. Het drinkwater kan dus nog gewoon uit de diepere lagen opgepompt worden.

Recreatievaart moet langer voor sluizen wachten

Doordat voor steeds meer sluizen een zogeheten schutbeperking geldt, ondervindt de recreatievaart hinder. Pleziervaartuigen moeten langer voor een sluis wachten.

Door de droogte besluiten waterschappen om de sluizen minder vaak te openen of zelfs helemaal te sluiten. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vrijdag de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart gesloten. Dit is gedaan om verzilting van het zoete water tegen te gaan. Verzilting treedt op wanneer zout water vanuit de Noordzee door de lage waterstanden steeds verder in rivieren en kanalen doordringt.

''Iedere keer dat de sluisdeuren nu opengaan, stroomt er water binnen met een steeds hoger zoutgehalte. Dit kan zo niet langer doorgaan. De natuur en landbouw lopen schade op", zegt locodijkgraaf Jeroen Haan.

Verzilting neemt steeds verder toe

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft om diezelfde reden het schutten in de Bergsluis in het Noorderkanaal in Rotterdam beperkt.

Datzelfde geldt voor de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland. In de Delftse Schie en de Vlaardinger Vaart neemt de verzilting steeds verder toe. De Vlaardingse sluizen gaan helemaal dicht, de andere twee zijn beperkt toegankelijk.

Verder gaan de schutsluizen van de Afsluitdijk minder vaak open en zijn de bedieningstijden van de schutsluizen Vilsteren en Vechterweerd in de Overijsselse Vecht aangepast.