De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft het advies uitgebracht om het onttrekken van water uit het IJsselmeer te beperken tot het strikt noodzakelijke.

Dat staat in de nieuwe zogeheten droogtemonitor die de LCW woensdagavond heeft uitgebracht.

Het IJsselmeer is in droge tijden een belangrijk waterreservoir voor een deel van het land en daarom moet de waterstand op peil blijven.

De commissie verwacht dat de droogte en warmte ook de komende tijd aan blijft houden en daardoor is er in het zuiden en oosten van het land een watertekort ontstaan. Rijkswaterstaat en de waterschappen blijven zich voorbereiden op het moment dat er sprake is van een landelijk watertekort.

Sproeiverbod

Het waterschap Fryslân heeft woensdag besloten dat boeren en burgers vanaf donderdag hun grasland niet meer mogen besproeien met oppervlakte- of grondwater. Boeren die andere gewassen dan gras op het land hebben staan mogen dat nog wel beregenen, maar alleen 's nachts. Dan is de verdamping het minst groot en is beregening dus het meest effectief.

De beperking van het beregenen van grasland heeft als gevolg dat er minder water aan het IJsselmeer wordt onttrokken, zodat het waterpeil daar niet te snel zakt.

Een sproeiverbod komt in de waterrijke provincie Friesland maar zeer zelden voor.

Waterschap Vallei en Veluwe is woensdag gestart met het beregenen van de gloednieuwe dijken langs de hoogwatergeul langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld. Het gras op deze dijken verdort en heeft nog geen stevige wortels. Als de grasmat niet stevig is, is de dijk minder veilig en stabiel.

Droogterecord

Woensdag is ook al het voorlopige droogterecord uit 1976 gebroken. Dat jaar geldt als het droogste jaar ooit en het landelijke neerslagtekort bedroeg op 25 juli zo'n 257 millimeter. Woensdag is het gemiddelde neerslagtekort in Nederland opgelopen tot 261 millimeter. De LCW verwacht dat het neerslagtekort komende week zal stijgen naar 289 millimeter.

Om van 2018 als droogste jaar ooit te kunnen spreken moet vrijwel heel augustus nog droog blijven. In 1976 was het in de maand augustus erg droog en liep het totale neerslagtekort op tot boven de 360 millimeter.

Het neerslagtekort geeft weer hoe droog het is en wordt berekend aan de hand van het verschil tussen de verdamping en neerslag.

Ondanks dat het woensdag op sommige plekken in het land wel heeft geregend is dat lang niet voldoende om het neerslagtekort weg te werken. Op de meeste plekken waar het regende viel maar een paar millimeter en op warme dagen kan de verdamping al 5 millimeter per dag zijn.

Rijn en Maas

De wateraanvoer in de Rijn is afgelopen week gedaald tot 1.060 kubieke meter per seconde. Doordat er elders in Europa in het stroomgebied van de Rijn wel neerslag is gevallen kan dat komende week stijgen tot 1.100 kubieke meter per seconde, maar dat voldoet nog altijd niet aan het minimum van 1.200 kubieke meter per seconde dat de LCW hanteert voor de zomer.

Die ondergrens is voor de Maas 25 kubieke meter per seconde. De aanvoer is nu 35 kubieke meter per seconde en dus voldoende. Wel verwacht de LCW dat de komende twee weken de wateraanvoer van de Maas tot onder de minimumgrens van de LCW daalt.

Verzilting

Doordat de Rijn en de Maas minder water aanvoeren stroomt er ook minder water naar zee. Dat zorgt ervoor dat zout zeewater via de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel het westen van het land kan instromen.

Als boeren en tuinders dat verzilte water gebruiken voor beregening is dat schadelijk voor de gewassen. Om die verzilting tegen te gaan is dinsdag de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) in werking gesteld. Water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt verder het westen van het land in gepompt, waardoor het zilte water wordt weggespoeld.

Gezien de aanhoudende droogte sluit de LCW verdere maatregelen niet uit. De commissie blijft het watertekort in het zuiden en oosten en het dreigende watertekort in de rest van het land in de gaten houden. Woensdag 1 augustus komt de LCW weer bij elkaar om eventuele maatregelen naar aanleiding van het neerslagtekort te bespreken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!