Vanwege de steeds verder dalende waterstand in de grote rivieren moet de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van Rijkswaterstaat woensdag bijeenkomen.

De commissie bekijkt welke maatregelen nodig zijn om heel Nederland van voldoende zoet water te blijven voorzien. Vanuit de Rijn, Waal en IJssel krijgt een groot deel van Nederland via stuwen, sluizen en pompen water in kleinere watergangen.

De LCW komt in actie bij een uitzonderlijk lage waterstand en adviseert Rijkswaterstaat over de verdeling van het beschikbare water. In de Waterwet is geregeld wie bij grote droogte het eerst water krijgt en wie moet wachten.

In die verdringingsreeks staat dat de veiligheid van dijken en waterkeringen en het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur boven alles gaan.

Daarna volgen de drinkwater- en energievoorzieningen, waarna de beregening van gewassen de derde positie binnen de verdringingsreeks innemen. De reeks wordt afgesloten met de belangen van de scheepvaart, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij.

Verzilting

Verdelen van het water is ook nodig om te voorkomen dat er te veel zout water vanuit riviermondingen het land in stroomt. Verzilting is met name een probleem voor de drinkwatervoorziening en de landbouw.

Het tegengaan van verzilting is met name in het westen van het land belangrijk. Daar komt altijd zout kwelwater naar boven en dat moet met zoet water weggespoeld worden. Op die manier kunnen tuinbouwbedrijven in het Westland gebruik blijven maken van zoet water. Als het water daar zilter wordt, is dat schadelijk voor de tuinbouw.

Rijn

De Rijn bij Lobith kreeg dinsdag minder dan 1.200 kubieke meter water per seconde binnen vanuit Zwitserland en Duitsland. Dat betekent dat het water in de grote rivieren erg laag staat.

Meteorologen verwachten dat de droogte nog lange tijd aanhoudt. Die aanhoudende droogte speelt veel boeren parten. Het jaagt hen op hogere kosten, vooral omdat ze meer moeten sproeien. Tegelijkertijd zullen opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid minder zijn, laat landbouworganisatie LTO weten.

Oogsten

Die situatie kan leiden tot ''zeer problematische oogsten", vertelt een woordvoerder van LTO. Daarvan is sprake als de kosten om te oogsten hoger zijn dan de verwachte opbrengst, waardoor boeren gehele percelen van hun land moeten afschrijven. Ook als oogsten wel rendabel blijft, dreigt de fysieke opbrengst zowel in hoeveelheid als in kwaliteit lager uit te vallen dan verwacht.

Van een rampzalige zomer wil LTO echter niet spreken. ''Boeren zijn nog niet in paniek'', zo schets de woordvoerder de situatie. ''Maar ze maken wel substantiële kosten.''

Over de exacte financiële schade kan LTO nog geen uitspraken doen. Evenmin is het duidelijk of een mindere oogst tot hogere prijzen voor landbouwproducten zal leiden ''Het kan zijn dat je het gaat merken in de frietprijs, of dat aardbeien duurder worden, maar dat is nog puur speculeren.''

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!

Komende 5 dagen Max. Min. Wind
Dinsdag 26° 14° O 3
Woensdag 26° 17° ZW 4
Donderdag 21° 14° ZW 3
Vrijdag 21° 11° W 3
Zaterdag 20° NO 3