Het Rijk, provincies, gemeenten, natuurverenigingen en verschillende bedrijven hebben afgesproken dat meer verlichting in het Waddengebied moet verdwijnen. Om de nacht in het Waddengebied nog donkerder te maken, zijn de 44 partijen het eens geworden over een pakket maatregelen.

Zij tekenden in najaar 2016 al een intentieverklaring voor meer duisternis in het Waddengebied. Lichtuitstoot heeft veel negatieve effecten. Voor bepaalde dieren kan het daardoor bijvoorbeeld lastig zijn om voedsel te zoeken.

Nu is onder meer afgesproken dat verlichting gaat verdwijnen, wordt vervangen of gereduceerd. De gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland) zal bijvoorbeeld tot 2024 in totaal 1.355 verouderde lichtarmaturen vervangen. Een aantal plannen is al uitgevoerd. Op de Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat de lichtuitstoot al aangepakt.

De afgesproken maatregelen zijn "een belangrijke stap en van grote betekenis voor het versterken van de duisternis in en rond onze unieke UNESCO Werelderfgoed-Waddenzee", aldus projectleider Titian Oterdoom van het Programma naar een Rijke Waddenzee.