Flevoland laat zo snel mogelijk 980 edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP) afschieten. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa.

Er blijven dan nog elfhonderd herten, paarden en koeien over in het natuurgebied, die samen in een kleiner gebied moeten leven, maar wel met rondom meer beschutting.

Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan plaatshebben. Dat besluit hebben Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond genomen na een urenlang debat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren tegen.

Een meerderheid van de twaalf politieke fracties in de Staten onderschreef grotendeels de nieuwe beheeradviezen van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA). De commissie Van Geel adviseerde eerder om bijna duizend edelherten af te schieten en bijna tweehonderd paarden te laten verhuizen. Daarna zouden er nooit meer dan vijftienhonderd grote grazers in het gebied mogen rondlopen, omdat het gebied anders overbegraasd wordt.

Andere plek

Flevoland wil de edelherten liever verhuizen naar een andere plek, maar dat lijkt niet te gaan lukken, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra woensdag. Hij zal nog een advies vragen, maar het moet geen eindeloze zoektocht worden. Haast is geboden om voor de winter klaar te zijn. Wat wel gaat gebeuren, is dat de dieren in het gebied stuk voor stuk worden geteld voordat jagers op pad gaan. Dat is nodig omdat er in het verleden vaker dierenaantallen verkeerd zijn geschat.

Als de dringendste maatregelen zijn genomen, volgt een reeks onderzoeken. Onder andere naar anticonceptie bij het achtergebleven wild en naar nut en noodzaak van de grazers in het gebied. Schapen, ganzen en machines kunnen het gras ook maaien, aldus 50Plus. Mogelijk verdwijnen een of meer grote hoefdiersoorten. De provincie houdt beter de vinger aan de pols bij gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer en vraagt meer advies van wetenschappers.

Flevoland heeft veel zorgen over de juridische houdbaarheid van het nieuwe beleid, aangezien de rechter meermalen het oude beleid heeft bekrachtigd. De Oostvaardersplassen zouden een wild gebied zijn zonder menselijk ingrijpen, maar dat wordt nu losgelaten. ''Onze juristen zeggen dat er voldoende wettelijke ruimte is voor dit beleid. Er is ook breed maatschappelijk draagvlak voor. Er moet iets gebeuren. We zien rechtszaken met vertrouwen tegemoet'', aldus Hofstra woensdag.

Protest

Het huidige beleid in de Oostvaardersplassen zorgde afgelopen winter voor veel protest. Actievoerders vonden dat de dieren bijgevoerd moesten worden, omdat de grote grazers niet zelf op zoek konden naar voedsel op andere plekken, omdat er hekken om het gebied staan. Dat bijvoeren paste niet in het beleid van de provincie Flevoland, maar het bezweek alsnog onder de maatschappelijke druk, waarna Staatsbosbeheer de grote grazers een aantal maanden bijvoerde.

Maar dat bijvoeren zorgde niet voor tevredenheid bij veel actievoerders. Ze eisten dat de hekken rondom de Oostvaardersplassen werden verwijderd, zodat de dieren naar andere natuurgebieden konden trekken. Ze knipten onder meer de hekken door en gooiden balen hooi over de omheining om de dieren bij te voeren.

Ook ontvingen boswachters van Staatsbosbeheer doodsbedreigingen. Staatsbosbeheer voert het beleid van de provincie Flevoland uit.

Inspraak

De actiegroepen kregen woensdag tijdens de vergadering geen ruimte om te laten weten wat ze vonden van wat er werd gezegd. Begin juni hadden ze al inspraakmogelijkheid gehad en daar werd toen gretig gebruik van gemaakt.

Woensdag mochten ze plaatsnemen op de publieke tribune, maar ''niet juichen of joelen, niet hardop met elkaar overleggen, niet filmen vanaf de publieke tribune en zich nergens mee bemoeien. Kortom: alleen luisteren", aldus commissaris van de Koning Leen Veerbeek aan het begin de vergadering in het Provinciehuis in Lelystad. 

"Er zijn veel acties geweest, veel emoties zijn gedeeld, veel meningen zijn gehoord. Nu is het de beurt aan de fracties in Provinciale Staten om een besluit te nemen'', vervolgde hij. Mocht het toch luidruchtig worden in de vergaderzaal dan zou Veerbeek de vergadering schorsen. Ook konden mensen die zich niet aan de regels hielden, uit de zaal worden verwijderd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!