De waakhond van de Nederlandse geheime dienst AIVD waarschuwt voor het gebruik van een AIVD-rapport door rechtbanken. Dat rapport over jihadisten (moslimstrijders) is op een aantal punten onzorgvuldig, aldus de toezichthouder.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wees eerder al op die tekortkomingen. Maar toen wist de CTIVD nog niet dat de AIVD-publicatie al in rechtszaken tegen uitgereisde jihadisten is gebruikt.

De CTIVD heeft betrokken instanties nu gewezen op de onzorgvuldigheden. De AIVD stelt bijvoorbeeld ten ontrechte dat het werven van nieuwe jihadisten een "cruciaal onderdeel" is in het leven van een vrouw die naar het territorium van het radicaal-islamitische IS is vertrokken.

De CTIVD contacteerde de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland.

De waakhond stelde de fouten vast in de openbare AIVD-publicatie Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld. Het rapport van begin 2016 geeft informatie over personen die sinds 2014 vanuit Nederland naar IS-gebied zijn uitgereisd.

Bewuste keuze

Uit CTIVD-onderzoek blijkt dat het rapport is aangescherpt op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), zodat uitreizigers ''zich niet kunnen beroepen op onwetendheid over de situatie ter plaatse''. Pas na aandringen van de NCTV werd de conclusie opgenomen dat degene die naar IS afreist ''willens en wetens'' de keuze maakt om zich bij een terroristische groepering aan te sluiten.

Volgens de AIVD is het rapport wel accuraat. Na de kritiek van de CTIVD heeft de geheime dienst de aanbevelingen opgevolgd. Op de website wordt er inmiddels op gewezen dat open publicaties een algemeen beeld schetsen, dat niet op ieder individu van toepassing is, aldus een woordvoerder.