In grote delen van de Flevopolder is het niet mogelijk om de Aziatische bosmug effectief te bestrijden. Omdat de aantallen te groot zijn en het risico gering is, stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de bestrijding van de mug te staken.

Daarvoor pleiten onderzoekers van de NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat de bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, wordt geadviseerd om de muggen op die plekken wel te bestrijden.

De Aziatische bosmug (Aedes japonicus) werd in 2012 aangetroffen in Nederland en bleek destijds al in grote delen van Lelystad voor te komen. Deze mug speelt mogelijk een rol bij de overdracht van een zeldzame ziekte die voorkomt in een klein deel van de Verenigde Staten, genaamd La Crosse encephalitis. Mensen die deze ziekte krijgen, ervaren koortsachtige klachten

Daarom is destijds geadviseerd om de populatie van deze mug te beheersen, maar niet koste wat kost uit te roeien. Inmiddels blijkt uit monitoring dat de mug zich op meer plaatsen in de regio heeft gevestigd. Daarmee wordt het steeds moeilijker om de Aziatische bosmug op deze locatie te bestrijden. Daardoor staan de kosten niet meer in verhouding tot het effect en de risico's.

De NVWA heeft de afgelopen twee jaar meer dan dertienduizend Aziatische bosmuggen aangetroffen in de buurt van Lelystad.

Wat gebeurt er als een mug je prikt?
51
Wat gebeurt er als een mug je prikt?