De Provincie Utrecht heeft dinsdag een geitenstop afgekondigd vanwege gezondheidsrisico's. De regeling gaat vanaf woensdag in.

Uit meerdere onderzoeken van het RIVM is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op een longontsteking. Uit de onderzoeken is niet naar voren gekomen wat de precieze oorzaak is van het verhoogde ziekterisico. De regeling geldt totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak en eventuele maatregelen die genomen kunnen worden.

Geitenhouderijen met meer dan tien geiten mogen tot die tijd niet verder uitbreiden. Ook het omzetten van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten, is niet meer mogelijk.

De provincie meldt dat het aantal geiten in Utrecht niet mag toenemen, zolang er onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van de gezondheidsrisio's voor de directe omgeving. De provincies Gelderland en Noord-Brabant hebben eerder al een vergelijkbaar besluit genomen.