In twee gevangenissen mag voorlopig niet meer met verduurzaamd hout gewerkt worden in de werkplaatsen voor gedetineerden. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, omdat in het hout mogelijk de giftige stof chroom-6 zit. Dat kan een risico voor gevangenen en cipiers vormen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is na vragen van de SP in de Tweede Kamer bezig met nader onderzoek.

De kwestie werd aan het licht gebracht door De Telegraaf, die op een intern onderzoeksrapport en zorgen bij cipiers wees. De tijdelijke ban op het hout geldt voor Ter Apel en Vught. Chroom-6 zou bij het zagen vrijkomen doordat het hout daarmee geïmpregneerd is.

De kankerverwekkende stof is al langer in opspraak. Bij Defensie werden mensen ziek doordat zij met het spul moesten werken.