Volgens het rapport Werken onder druk van de Rekenkamer Rotterdam worden Rotterdamse ambtenaren door hoge ambtenaren en bestuurders onder druk gezet om regels te overtreden, informatie achter te houden of een voorkeursbehandeling te geven.

Tenminste 7 procent van de Rotterdamse ambtenaren heeft in de afgelopen jaren een misstand ervaren waarbij een bestuurder oneigenlijke druk uitoefende, concludeert de Rekenkamer Rotterdam.

Ambtenaren durven deze situaties niet bij leidinggevende of vertrouwenspersoon te melden. Bij hen heerst een gebrek aan vertrouwen in het nut van een melding en een gevoel dat het onveilig is om te melden. De Rekenkamer baseert zich op een enquête onder 2.200 ambtenaren en tientallen interviews.

Bijna 20 procent van de ambtenaren zegt oneigenlijke druk te voelen. Nadere analye van de Rekenkamer wijst uit dat hier in veel gevallen toch geen sprake van was. Bij 117 ambtenaren (7 procent) was er wel daadwerkelijk sprake van een situatie met oneigenlijke bestuurlijke druk, zegt de Rekenkamer.

De druk komt met name van van bestuurders en politici van deelgemeenten of gebiedscommissies. In ruim de helft van de gevallen werd de druk via de ambtelijke leiding uitgevoerd. Volgens de rekenkamer heerst er in Rotterdam te veel een cultuur waarin het geven van tegenspraak niet gewenst wordt door de ambtelijke leiding. Ook zou er een grote afstand tussen leiding en werkvloer bestaan.

Weinig representatief

Het college van Rotterdam heeft kennisgenomen van het rapport, maar weerspreekt de bevindingen. Volgens het college is het onderzoek te weinig representatief en is het juist logisch dat een bestuurder vanuit zijn politieke achtergrond bepaalde zaken wil aanscherpen of wijzigen. Net als de Rekenkamer wijst het college erop dat veel ambtenaren in hogere schalen oneigenlijke druk voelen, maar dat dat in veel gevallen alleen in hun beleving zo is.

Uit het rapport blijkt dat ambtenaren wel positief over hun werkomgeving zijn, weinig mensen weg willen en er een grote loyaliteit richting de gemeente Rotterdam is.