Uit een onderzoek van Soa Aids Nederland en belangenvereniging Proud blijkt dat de meerderheid van de in de prostitutie werkzame mensen enige vorm van geweld ervaart, meestal van klanten.

De sekswerkers zijn vooral slachtoffer van sociaal-emotioneel geweld, zoals pesten, privacyschending of stalking. Zeker 93 procent van de ondervraagden kreeg daarmee te maken. In totaal werkten 308 sekswerkers uit heel het land mee aan het onderzoek.

Zo blijkt dat 78 procent seksueel geweld heeft meegemaakt en 60 procent fysiek geweld heeft ondergaan, variërend van aan de haren trekken tot zware mishandeling.

58 procent meldde financieel-economisch geweld te hebben meegemaakt, wat uiteenliep van klanten die stelen of niet betalen tot bij een bank of verzekering geweigerd worden vanwege het werk. Slechts 20 procent deed aangifte bij de politie. De rest deed dat niet uit angst voor discriminatie, juridische stappen, privacyschending en woninguitzetting.

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 is prostitutie legaal, maar wel vergunningsplichtig. Sekswerkers die buiten het vergunde circuit werken, lopen aanzienlijk meer risico op geweld. Massagesalons en hotelkamers zijn het onveiligst. Werken in een privéhuis of achter het raam is juist veiliger.

Wetgeving

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse wetgeving en het beleid rond sekswerk niet op het beschermen van sekswerkers gericht zijn, maar juist nadelige gevolgen voor hun veiligheid hebben.

De enige manier om het geweld te verminderen, is de drempel om aangifte te doen te verlagen en het arbeidsrecht van sekswerkers als beroepsgroep te erkennen, zeggen de onderzoekers.

Ben jij sekswerker, of werk je in de seksindustrie? Deel in de NUjij-reacties hoe jij naar het onderzoek van Soa Aids Nederland kijkt.