Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is schadelijk voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Unie van Waterschappen (UVW). De korrels worden verplaatst naar de bermgrond door bijvoorbeeld mensen en bladblazers.  

Dat is volgens de onderzoekers slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar, aldus het gezondheidsinstituut.

Het RIVM deed onderzoek rond tien kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Daarbij werd de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden.

"Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem", aldus het instituut. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink, dat voor de mens geen gezondheidsrisico vormt.

Besproeien

Volgens het RIVM zijn slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond niet verontreinigd door de rubberkorrels. Dit water kan gewoon gebruikt worden om bijvoorbeeld moestuinen mee te besproeien.

Het RIVM beveelt maatregelen om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond komen en dat stoffen via drainagewater weglekken naar sloten.

Recybem, een initiatief van leveranciers om oude banden verantwoord te verwerken, benadrukt dat niet alleen korrels van dat materiaal schadelijk zijn maar alle soorten die in kunstgras zijn verwerkt.

De organisatie wil het gesprek aangaan met aannemers, veldeigenaren en terreinbeheerders die voor de aanleg en het onderhoud van de velden verantwoordelijk zijn. "We moeten nieuwe manieren vinden om die korrels op een eenvoudige wijze op te ruimen."

Overschreden

Het onderzoek toont volgens Recycling Netwerk aan dat het rubbergranulaat bij de onderzochte sportvelden tot ernstige milieuproblemen leidt.

"De normen worden bij maar liefst negen van de tien onderzochte sportvelden overschreden", aldus de milieuorganisatie. "Dit onderzoek zet alle lichten op rood voor rubbergranulaat op sportvelden. Het is de officiële bevestiging dat het gebruik van versnipperd autobandenafval op sportvelden onaanvaardbare milieurisico’s veroorzaakt."

Waterschappen

Het onderzoek kwam nadat tv-programma Zembla in oktober vorig jaar meldde dat de waterschappen tien jaar lang hebben nagelaten de milieurisico's van rubbergranulaat in kaart te brengen.

De toenmalige minister van Milieu, Jacqueline Cramer, stond het gebruik van rubbergranulaten in 2007 toe. In dat besluit werd ook vastgelegd dat de "waterkwaliteitsbeheerder" moet controleren of er vervuiling optreedt rondom kunstgrasvelden. Dat is niet gebeurd, waarop het RIVM en het miniserie van Milieu aankondigden wel onderzoek te willen doen.