Limburgse jeugdhulpinstanties zijn ernstig tekortgeschoten bij de begeleiding van een jongen die in mei vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg is het de betrokken instanties "gezien de complexe meervoudige problematiek van de jeugdige niet gelukt om passende hulp in te zetten".

De jongen werd bij gebrek aan een passende plaats ondergebracht in de gesloten jeugdzorginstelling SJSJ Icarus in Cadier en Keer, nabij Maastricht.

Daarbij had hij volgens de inspectie in de laatste maanden van zijn leven te maken met veel onzekerheid en onduidelijkheid over zijn toekomst. Dat kwam mede door "tegenstrijdige adviezen, onuitvoerbare adviezen, afwijzingen en uitgestelde zittingen".

Door zijn complexe problemen, waaronder een drugsverslaving, kon hij hier moeilijk mee omgaan. "Het ontbreken van passende hulp en daarmee de onduidelijkheid over zijn perspectief hebben mogelijk een negatieve invloed op de jeugdige gehad", aldus de inspectie.