Bijna een derde van het gevangenispersoneel werd het afgelopen jaar onder werktijd geslagen, getrapt, bespuugd of vastgegrepen. En ruim een kwart werd bedreigd, gechanteerd of geïntimideerd, blijkt vrijdag uit een tevredenheidsonderzoek onder ruim 6.100 medewerkers.

Het onderzoek is uitgevoerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kwam in handen van het AD, nadat de krant hiervoor een beroep had gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Uit het onderzoek uit april 2017 komt ook naar voren dat bijna een op de tien cipiers met seksuele intimidatie werd geconfronteerd. Bewaarders zouden veel vaker te maken hebben met psychisch verwarde of respectloze gedetineerden, die zich niet aan regels houden, verbaal agressief zijn en nauwelijks zijn te corrigeren.

Volgens het AD zeggen veel gevangenisbewaarders door de werkstress een harder mens te zijn geworden en nu ruwer met anderen om te gaan.

Personeelstekort

Gevangenissen kampen met grote personeelstekorten en een ziekteverzuim tot 10 procent. FNV-bestuurder Yntse Koenen zegt tegen de krant dat de Dienst Justitiële Inrichtingen nog veel moet doen om een aantrekkelijke werkgever te worden.

Om de problemen in de sector aan te pakken, heeft Justitie en Veiligheid voor de komende vier jaar 100 miljoen euro extra uitgetrokken.

Maatregelen

Naar aanleiding van het onderzoek zijn maatregelen genomen, zegt een woordvoerder van het ministerie. Zo zijn leidinggevenden vaker op de werkvloer en schuiven ze aan bij teamoverleggen. Ook is het rapport aanleiding geweest voor persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Daarnaast is minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) van plan om gedetineerden die agressief gedrag vertonen te straffen door ze minder verlof toe te kennen.

Ben jij gevangenismedewerker? Deel in de NUjij-reacties of jij je kan vinden in het onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.