Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft een tijdelijke opvolger gevonden voor Hans Alders, die eind vorige maand zijn vertrek aankondigde als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Herman Sietsma wordt per 28 juni aangesteld voor een periode van vier tot maximaal zeven maanden.

Sietsma is jurist en bestuurskundige en werkte in het openbaar bestuur op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Bovendien heeft hij ervaring met leiding geven aan grote organisaties. Hij zat in 2016 tijdelijk in de Eerste Kamer namens de ChristenUnie.

Alders gaf er eind mei de brui aan omdat Wiebes besloot de versterking van bijna zestienhonderd beschadigde huizen in Groningen op te schorten. De minister deed dat omdat het aardbevingsrisico mogelijk kleiner wordt nu het kabinet besloten heeft de gaswinning in de provincie helemaal te stoppen. Alders vond dat daarmee gemaakte afspraken geschonden werden.

Ook zijn opvolger wordt in zijn aanstellingsbrief alvast voorbereid op een "herbezinning op de versterkingsoperatie". Wiebes neemt daarmee een voorschot op het advies van de Mijnraad dat pas volgende week wordt verwacht. Daaruit moet blijken of het stoppen van de gaswinning de risico's in de toekomst inderdaad dusdanig verkleint dat minder versterkingsmaatregelen nodig zijn.