De gemeenteraad van Maastricht wil een onderzoek naar de fouten die zijn gemaakt bij VMBO Maastricht, waardoor de eindexamens van 354 leerlingen ongeldig zijn verklaard. De brief is ondertekend door alle fracties in de raad.

De raad heeft een brief gestuurd naar minister Arie Slob van Onderwijs en de Tweede kamer. Daar wordt gevraagd of er onderzocht kan worden hoe het heeft kunnen gebeuren dat de schoolexamens verkeerd zijn afgenomen. Volgens de gemeenteraad zullen er lessen voor de toekomst getrokken moeten worden om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren. 

De raad hoopt dat er bij een eventueel onderzoek kritisch gekeken wordt naar de rol van alle betrokken partijen. Wat hier mee wordt bedoeld is niet duidelijk

De gezamenlijke raadsfracties zeggen verder te rekenen op de barmhartigheid van de minister en hopen dat hij de cijfers voor het centraal examen wil handhaven. De 354 leerlingen mogen niet de dupe worden van enorme fouten die door de school zijn gemaakt.  

Minister Arie Slob zei maandagmorgen niet uit te sluiten dat de cijfers van de leerlingen alsnog worden gehandhaafd. Hij stelde daarbij wel dat er per leerling bekeken moet worden wat er moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen.

Volgens de raad is de impact groot. "Iedereen kent immers wel iemand die hier slachtoffer van is", staat er in de brief.

Fraude

In het tv-programma Avondgasten van de Limburgse omroep L1 zegt André Postema, bestuursvoorzitter van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, dat er geen aanwijzingen zijn van frauduleuze praktijken bij VMBO Maastricht. 

"In de media is een beeld gevormd dat leerlingen cijfers toegewezen hebben gekregen voor vakken die ze niet hebben gevolgd, maar wij hebben daar geen voorbeelden van", aldus Postema. "Ik voel me buitengewoon verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Daarom zijn we zo hard mogelijk bezig om per leerling te kijken wat er moet gebeuren om toch dat diploma te behalen.''

Vrijdag werd bekend dat de eindexamens van 354 leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College van VMBO Maastricht ongeldig zijn verklaard. De scholen lieten hun leerlingen eindexamen doen, terwijl die hun vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. 

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!