Minister Arie Slob (Onderwijs) sluit niet uit dat de cijfers die leerlingen voor het centraal examen op het VMBO Maastricht hebben gehaald, worden gehandhaafd. 

Slob stelt wel dat per leerling moet worden bekeken wat er nog moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen. Ook wordt momenteel uitgezocht of de cijfers van de centrale examens ''rechtmatig'' tot stand zijn gekomen. De minister hoopt hier woensdag meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Slob benadrukt dat hij geen ''generieke uitspraken'' kan doen, omdat de tekortkomingen in de schoolexamens per leerling verschillen. ''Het zal maatwerk moeten worden'', zei hij over de mogelijke oplossingen. Zijn inzet is ''zo veel mogelijk voorkomen dat leerlingen het jaar over moeten doen''. Het is niet mogelijk om de leerlingen ondanks de tekortkomingen in hun schoolexamens toch hun diploma te geven, legt Slob uit. 

Zo toetst het centraal examen Nederlands - een vak waarbij veel problemen zijn geconstateerd - de leesvaardigheid, terwijl het schoolexamen de schrijf- en luistervaardigheid toetst. ''Dat zijn verschillende dingen'', zegt de minister.

Vrijdag werd bekend dat de eindexamens van alle 354 leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College van VMBO Maastricht ongeldig zijn verklaard. De schoolexamens zijn verkeerd afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat alle leerlingen toegang hadden tot het centraal examen. 

In de week van 8 tot en met 17 augustus zijn de centrale examens van de vakken die opnieuw gedaan moeten worden. Daarvoor, tijdens de vakanties, moeten de ontbrekende schoolexamens zijn afgerond. De school meldde zondag dat er voor iedere leerling een apart plan komt om de examens eventueel opnieuw te maken.