Er moet meer worden gedaan om de problemen in de doorstroom van het vmbo naar de havo op te lossen, stelt de Onderwijsraad maandag. 

Volgens de organisatie is het voorstel Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Arie Slob (Onderwijs) een stap in de goede richting. Maar het is volgens de raad niet genoeg om een gelijke behandeling van leerlingen te realiseren.

Uitgangspunt moet volgens de raad zijn dat een diploma van de gemengde of theoretische leerweg (gl/tl) toegang geeft tot de havo. Op dit moment is dit niet het geval, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo gl/tl niet goed aansluit op de havo. "Aanvullende maatregelen zijn nodig om de inhoudelijke aansluiting te verbeteren", valt te lezen.

De raad adviseert om vooral in te zetten op beleid om de aansluiting vmbo-havo inhoudelijk te verbeteren. De raad denkt daarbij aan het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding om leerlingen beter voor te bereiden op het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding.

Ook komt de raad met een aanbeveling om te werken met een overgangsperiode waarin slaagpercentages van havoleerlingen afkomstig uit het vmbo apart worden bijgehouden.

In de Tweede Kamer wordt maandag een groot debat over onderwijs gehouden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!