De bijeenkomst met ouders en leerlingen van de VMBO Maastricht is vrijdagavond rumoerig verlopen. Verschillende ouders verlieten boos en teleurgesteld de besloten bijeenkomst, die in congrescentrum MECC in Maastricht werd gehouden.

Volgens de ouders die de bijeenkomst verlieten, werd er geschreeuwd en geroepen. Ook zou de politie zijn binnengekomen om een oogje in het zeil te houden.

Veel ouders van kinderen op de VMBO Maastricht nemen een advocaat in de arm. Ze willen de school voor de rechter slepen vanwege het eindexamendebacle.

Ook de Inspectie van het Onderwijs was aanwezig. Ouders vroegen de inspectie of deze niet voor een keer een uitzondering kon maken en de examens alsnog geldig wilde verklaren. De leerlingen zijn immers de dupe van fouten die door de school zijn gemaakt. 

De mogelijkheden om het diploma alsnog te halen, worden per leerling bekeken, aldus de inspectie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat leerlingen eerst een aantal schoolexamens alsnog moeten maken. De inspectie hoopt dat hier in de loop van volgende week duidelijkheid over komt.

Eerdere klachten

Het VMBO Maastricht had de zaken dusdanig slecht op orde dat de eindexamens van honderden leerlingen ongeldig zijn verklaard. Vlak voor de bijeenkomst in het vergadercentrum in Maastricht gaven meerdere ouders aan dat ze al een jaar klaagden over dingen die niet goed gingen op de school.

In totaal 354 leerlingen werd vrijdag met terugwerkende kracht de toegang tot het eindexamen ontzegd, nadat bleek dat ze vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. Ze hadden schoolonderzoeken niet gedaan of hadden een 1 gekregen voor bepaalde onderdelen zonder dat de school daar een reden voor had gegeven.

Betrouwbaarheid

Volgens minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is het nog zeer de vraag of de leerlingen deze zomer nog herexamen kunnen doen, omdat de leerlingen eerst nog de ontbrekende onderdelen van het schoolexamen alsnog moeten maken.

De inspectie noemde het ongeldig verklaren van de eindexamens "een vergaand maar noodzakelijk besluit om de betrouwbaarheid van de diploma's in het algemeen - maar ook die van deze leerlingen - te kunnen garanderen."

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waar de school onder valt, wilde vrijdagavond niet reageren.