Het is zorgelijk gesteld met de onafhankelijkheid van vrije pers op hogescholen en universiteiten, blijkt volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uit een eigen inventarisatie.

Zo komt naar voren dat ongeveer de helft van de grote hogescholen geen vrije pers heeft, dat redacties van instellingsbladen in bepaalde gevallen worden samengesteld door het college van bestuur en dat sommige redacties deel uitmaken van de afdeling communicatie.

Het ISO vindt nu dat de minister in actie moet komen. "Vrije pers is de waakhond van de lokale democratie op universiteiten en hogescholen", zegt een woordvoerder.

Verder beschikken veel instellingsbladen over een redactieraad, maar die worden veelal aangesteld door het college van bestuur van de instelling. Dit staat haaks op hoe het werkt bij dagbladen en omroepen. Dit is een beperkende factor voor de vrije pers.