De hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog vaak tekort, blijkt dinsdag uit het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en Unicef Nederland.

"We maken ons grote zorgen", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. "Hoewel het huidige kabinet expliciet aandacht besteedt aan kinderen in het regeerakkoord, is er een grotere inzet nodig."

De organisaties maken zich onder meer zorgen over de lange wachtlijsten voor jeugdhulp en het hoge aantal kinderen dat in de gesloten jeugdzorg zit. Dat waren er vorig jaar in totaal 2.710. Volgens de organisaties is dit extra zorgelijk, omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling juist een uiterste maatregel moet zijn.

Ook de toename van het aantal meldingen van kinderporno in de afgelopen jaren noemen de organisaties zorgelijk. Sinds 2012 zijn de meldingen toegenomen met 800 procent.

Slachtoffers

De gebrekkige hulp voor slachtoffers van kindermishandeling laat ook te wensen over. "Deze kinderen staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende passende hulp. Ze zijn, als gevolg van de decentralisatie van het jeugdbeleid, afhankelijk van wat gemeenten wel of niet voor hen doen. Landelijke cijfers over kindermishandeling ontbreken, terwijl die nodig zijn om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren'", staat in het rapport.

De kinderorganisaties vragen ook aandacht voor de stijging van het aantal minderjarige asielzoekers dat het afgelopen jaar uit de opvang is verdwenen. In totaal waren dat er 360, voornamelijk jongens uit Marokko, Algerije, Afghanistan en Albanië.

Volgens het rapport lopen deze jongeren het risico om slachtoffer te worden van mensenhandel, omdat ze alleenstaand zijn en geen rechtmatig verblijf hebben.

Politiecel

De kinderorganisaties zien ook een aantal positieve ontwikkelingen. Zo is het aantal kinderen dat in verzekering is gesteld en in een politiecel verblijft met 26 procent gedaald. In 2016 gold dit voor 7.101 kinderen, vorig jaar nog voor 5.253 kinderen.

Daarnaast zijn de organisaties blij met de aankondiging dat er jeugdstrafrecht wordt ontwikkeld voor Caribisch Nederland. Hierdoor kunnen minderjarigen een straf krijgen die past bij hun leeftijd en gericht is op hun verdere ontwikkeling na de straf.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!