De rechtbank in Den Haag heeft motorclub Satudarah maandag in heel Nederland verboden. De motorbende moet direct worden ontbonden. Het is na Bandidos het tweede civiele verbod dat is opgelegd aan een motorbende in Nederland.

Volgens de rechtbank vormt het voortbestaan van Satudarah een gevaar voor de openbare orde en is het ontbinden van de motorclub noodzakelijk.

Ook twee aan Satudarah gelieerde supportclubs, te weten Saudarah en Supportcrew 999 mogen niet langer voortbestaan. De derde supportclub Yellow Snakes wordt niet ontbonden, omdat de rechtbank er niet van overtuigd is dat deze een onderdeel vormt van Satudarah. 

Het verbod op Satudarah betekent het tweede succes voor het Openbaar Ministerie (OM) in korte tijd. Eind 2017 werd Bandidos MC verboden, al loopt deze zaak nog in hoger beroep. Justitie zegt tevreden te zijn met het oordeel van de rechtbank, dat in lijn ligt met dat van het OM.  

De advocaat van Satudarah, Erik Thomas zegt in een reactie tegen NU.nl teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Hij zegt de uitspraak rustig te gaan bestuderen, maar dat een hoger beroep in de lijn der verwachting ligt. 

Er waren rond de honderd leden van de motorclub aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank, die in het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol werd gedaan. 

Intimidatie

Het OM betoogde in de zaak tegen de van oorsprong Molukse motorclub dat elke willekeurige burger ongewild betrokken kan raken bij de geweldsuitingen van Satudarah. 

"Het is geen wondermiddel, en we zullen nog steeds strafrechtelijk en bestuurlijk moeten blijven optreden, maar het kan wel helpen", aldus de officier van justitie destijds. "We kunnen een einde maken aan de situatie dat symbolen van Satudarah voor intimidatie zorgen."

De rechtbank gaat mee in dit betoog. "Naar het oordeel van de rechtbank maakt de combinatie van talrijke strafbare gedragingen met de cultuur van geweld, dat de werkzaamheid van Satudarah in strijd is met de openbare orde", aldus de rechter. Volgens de rechtbank kan de motorclub de samenleving ontwrichten. 

Hierbij wordt geschetst dat het criminele gedrag van de leden gewaardeerd en beloond wordt. 

Leden Satudarah arriveren bij rechtbank Schiphol
41
Leden Satudarah arriveren bij rechtbank Schiphol

Illusie

Advocaat Erik Thomas bepleitte eerder deze rechtszaak dat het een illusie is dat een verbod op Satudarah zin heeft. "Een verbod op de club maakt van de leden niet ineens lieverdjes", aldus de advocaat, die vindt dat deze kwestie thuishoort bij het strafrecht.

Het OM stelt dat er momenteel ''tientallen" strafrechtelijke onderzoeken lopen tegen leden van Satudarah. Er loopt nog een zaak om de motorclub Hells Angels te verbieden. Het lijkt een kwestie van tijd voor het OM ook No Surrender wil laten verbieden.

Motorclubs: Wie heeft ruzie met wie?
74
Motorclubs: Wie heeft ruzie met wie?