De twaalf fracties in de Provinciale Staten van Flevoland geven pas op 26 juni hun oordeel over het advies dat de commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel heeft gegeven over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Op 11 juli nemen de Staten een definitief besluit.

Woensdag vergaderde de Provinciale Commissie Duurzaamheid voor het eerst over het advies, maar het debat werd niet afgerond. Voorafgaand aan de vergadering leverden zeventien insprekers fikse kritiek op het huidige natuurbeheer in de Oostvaardersplassen en de massale sterfte van grote grazers. Bijna alle insprekers en politici zijn het erover eens dat het in de toekomst anders moet.

In het adviesrapport van de commissie-Van Geel staat dat de begrazingsdruk in de Oostvaardersplassen omlaag moet tot 1,4 dier per hectare. Dat betekent dat er maximaal vijftienhonderd grote grazers in het gebied mogen leven. De commissie-Van Geel adviseert om het aantal heckrunderen, konikpaarden en edelherten nu terug te brengen tot elfhonderd, zodat het natuurgebied de eerste jaren kan herstellen en er ruimte overblijft om verdere aanpassingen te verrichten.

Van Geel vindt dat de bijna tweehonderd konikpaarden die uit het gebied moeten verdwijnen, verplaatst kunnen worden naar andere natuurgebieden. Voor zo'n duizend edelherten geldt dat niet. Die moeten volgens het adviesrapport worden afgeschoten, omdat het vangen van de dieren vrijwel niet te doen is.

Op dat laatste punt zijn Gedeputeerde Staten het niet eens met de commissie-Van Geel. Ze vinden dat er toch geprobeerd moet worden om de edelherten te vangen en te verhuizen naar andere natuurgebieden, ook al zijn daar meer kosten aan verbonden. Daarover wordt dus op 11 juli een besluit genomen.

Ganzen

Als het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen is afgenomen, zal het aantal ganzen in het gebied explosief toenemen, is de verwachting van verschillende fracties in de Provinciale Staten van Flevoland. Die ganzen vreten het natuurgebied weer kaal. Bovendien kunnen ze een bedreiging zijn voor het vliegverkeer vanaf Lelystad Airport. ''Ganzen zijn ook een soort grote grazers. Het wordt een megastal", aldus Flevolandse politici woensdagavond.

Tijdens de inspraakronde pleitte de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer voor anticonceptie voor de grote grazers, waardoor de populatie stabiel kan blijven. De anticonceptie wordt verwerkt in zogeheten likstenen in het gebied, door het voer gemengd of via een prikpil toegediend.

Elke andere oplossing zorgt er volgens de werkgroep voor dat er na enige tijd toch weer te veel grote grazers zijn, die vervolgens weer afgeschoten moeten worden.

Deskundigen hebben volgens Pieter van Geel verzekerd dat anticonceptie voor de dieren geen realistische oplossing is. Volgens insprekers zou de Universiteit Utrecht het wel willen proberen.

Vleesconsumptie

Als er herten afgemaakt worden, willen sommige actiegroepen tegen de Oostvaardersplassen dat het vlees voor menselijke of dierlijke consumptie wordt gebruikt. Dat heeft het Flevolandse provinciebestuur al laten uitzoeken. Het blijkt verboden te zijn, omdat de grazers wilde, niet-geregistreerde dieren zijn die niet in de voedselketen terecht mogen komen. Natuurgebieden De Hoge Veluwe en de Millingerwaard verkopen wel 'wildernisvlees'.

De Dierenbescherming en de Zoogdiervereniging bepleiten meer ruimte voor de grazers door het Horsterwold bij de Oostvaardersplassen te trekken. De Partij voor de Dieren wil alsnog een verbinding met de Veluwe in Gelderland, maar daar wil die provincie niet aan meewerken.

Veel vragen zijn er over verhuizing van de dieren naar het buitenland. Actrice Belinda Meuldijk heeft een plan om honderdtachtig paarden naar Spanje te brengen. Voor bijna duizend edelherten zou in Oost-Europa plek zijn.

Jachtpartijen

Verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra gaf toe dat verhuizen van de edelherten ''een probleem" lijkt te worden. Er is volgens hem nog geen enkel goed plan. ''Het lijkt erop dat Oost-Europese landen die de herten willen hebben, ze vervolgens gebruiken voor jachtpartijen. Daarvoor gaan we alle kosten niet maken", zei hij. De verhuizing van de konikpaarden is wel kansrijk.

Hofstra en Van Geel drukten de politici op het hart om wel voor maatregelen te stemmen. Door de enorme sterfte deze winter zijn er nu maar ruim tweeduizend dieren in het gebied, maar niets doen is geen optie, benadrukten zij.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!