Benzineauto's van voor 1 juli 1992 mogen weer geweerd worden uit het centrum van Rotterdam. De Raad van State (RvS) oordeelde woensdag dat de gemeente de milieuzone weer mag handhaven.

In 2015 besloot de gemeente Rotterdam de milieuzone uit te breiden. Naast vrachtwagens mogen dieselauto's van voor 2001 en bezineauto's van voor 1 juli 1992 het centrum van de stad niet meer in. 

Veertien belanghebbenden zijn daarom naar de rechter gestapt. Volgens hen heeft de gemeente bij dit besluit onvoldoende rekening gehouden met de belangen van een kleine groep eigenaren van oude benzineauto's. Uit onderzoeken blijkt dat slechts 0,14 procent van het totale verkeer uit deze auto's bestaat, en daarmee was volgens de rechtbank de milieuopbrengst te verwaarlozen.

De gemeenteraad van Rotterdam ging tegen de uitspraak in hoger beroep. De RvS oordeelt nu dat het uitbreiden van de milieuzone deel uitmaakt van een groter pakket aan maatregelen dat de luchtkwaliteit in Rotterdam moet verbeteren. Volgens de RvS doet het er dan ook niet toe dat het om slechts een kleine groep auto's gaat.

De milieuzone bestaat globaal uit het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de ring. De zone is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Boetes

De gemeente Rotterdam gaat mensen die met een benzineauto van voor juli 1992 de milieuzone inrijden nog niet beboeten. "Hoewel het verkeersbesluit direct weer van kracht is, wordt er nog niet gehandhaafd'', zegt de gemeente woensdag in reactie op de uitspraak van de Raad van State. 

Volgens de Rotterdamse verkeerswethouder van Adriaan Visser is de uitspraak van Raad van State een bevestiging van het beleid om de luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad te verbeteren. "Het is zaak het vonnis eerst zorgvuldig te bestuderen en de gevolgen in kaart te brengen. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!