Naar schatting tussen de 150 en 200 demonstranten protesteren zaterdag tijdens de manifestatie Samen TegenGas in Harlingen tegen de gas- en zoutwinning. Zij bundelen daar hun krachten tegen de gevolgen van de mijnbouw en de diverse plannen voor nieuwe projecten.

''We willen laten zien dat er behalve de aardbevingen in Groningen nog veel meer schadelijke gas- en zoutwinning plaatsvindt of dat daarvoor plannen bestaan'', zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging, een van de betrokken organisaties die zich hebben verzameld in de Friese havenstad.

''We moeten denken aan de volgende generaties.'' Volgens Kuipers blijkt uit een recent rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de zoutwinning de kans op zogenoemde sinkholes vergroot.

Volgens de organisaties uit onder meer de provincies Friesland en Groningen en plaatsen als Woerden en Haastrecht-Vlist ''is de bodem bereikt''. Het protest wordt gehouden bij de mijnbouwbedrijven Frisia (zout) en Vermillion Energy (gas). Die krijgen evenals de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van de demonstranten een rode kaart voor hun activiteiten.

Politici uit de Tweede Kamer, provinciebesturen en gemeenteraden spreken de demonstranten toe.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Gaswinning

Op 240 locaties op land en zee, met uitzondering van Groningen, wordt gas gewonnen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) maakte eerder deze week bekend dat hij de gaswinning geleidelijk aan wil stoppen. 

Het kabinet is voornemens de vraag naar gas zo snel mogelijk te verminderen en in te zetten op energie uit duurzame bronnen. Overigens worden al geen vergunningen meer afgegeven voor het zoeken naar nieuwe velden op land.