Het Openbaar Ministerie constateert een opvallende stijging van het aantal corruptiezaken en het lekken van informatie aan derden, binnen de politie, de Koninklijke Marechaussee en de douane in 2017.

"Ook de ernst en complexiteit ervan namen toe", aldus het OM in zijn jaaroverzicht van 2017.

De Rijksrecherche deed in 2017 in totaal 105 oriënterende, feitenonderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken naar ambtenaren. Het ging in grote lijnen om onderzoek naar corruptie, valsheid in geschrifte, fraude of schending van de geheimhoudingsplicht. 

In 22 gevallen bleek er sprake van ambtelijke corruptie en 23 keer was er sprake van schending van geheimhoudingsplicht.

Vooral dat laatste cijfer is een opvallende stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2016 was dit met 21 ook relatief hoog, maar de jaren daarvoor was het maximum aantal gevallen van lekken van informatie niet hoger dan 16.

Dit zijn alleen de zaken die aan het licht zijn gekomen. In het jaaroverzicht worden geen redenen gegeven voor de stijging. De Rijksrecherche was wel extra alert op ongewenste contacten tussen politiemensen en de georganiseerde criminaliteit.

Politiemollen

Vorig jaar werden twee grootschalige onderzoeken naar twee zogenoemde 'politiemollen' afgerond. Mark M. kreeg in februari 2018 vijf jaar cel opgelegd voor het verkopen van vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen

De Haagse politiemol Amine A. kreeg in oktober vorig jaar vier jaar gevangenisstraf wegens schending van zijn ambtsgeheim en lidmaatschap van een criminele organisatie. Beide zaken lopen nog in hoger beroep.

Fraude

Maar ook tegen de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie, Frank Giltay, loopt een rechtszaak vanwege fraude met facturen. Hij zou als voorzitter van de ondernemingsraad buitensporige financiële uitgaven hebben gedaan en deze niet hebben verantwoord.

Ook loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit. Volgens de politie heeft de commissaris tussen 2009 en 2015 misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden en vertrouwelijke informatie gedeeld met derden.

Smit, die alle aantijgingen tegen hem ontkent, werd in april definitief ontslagen.