De Onderwijsraad wil dat er een werk- en taakgroep komt om zich te buigen over het tekort aan leerkrachten. Het tekort geldt vooral voor het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is de situatie ernstig volgens de raad.

De onderwijsministers zouden hiervoor de regie en de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. De raad doet het klemmende verzoek om een taskforce in een brandbrief aan die bewindslieden.

De raad noemt het tekort aan onderwijzenden "een groot en urgent maatschappelijk vraagstuk" en vreest dat het probleem in de toekomst alleen maar groter wordt. Specifiek worden vakken als natuurkunde, scheikunde en rekenen of wiskunde genoemd waar echt tekorten worden verwacht.

Reeds genomen maatregelen hebben vooralsnog onvoldoende effect gehad, stelt de raad vast. De raad beschrijft meerdere oorzaken. Zo spelen status, imago, werkdruk en loopbaanmogelijkheden een rol. 

Korte termijn

Er moet ook niet alleen worden nagedacht over oplossingen op lange termijn, maar ook over aanpak op korte termijn. "Het is opvallend dat de aanpak van de lerarentekorten niet in het regeerakkoord is genoemd en dat er geen centrale regie wordt gevoerd om dit urgente probleem aan te pakken", schrijft de raad.

De Onderwijsraad zelf komt dit najaar met een advies over de loopbanen van leraren, dat nieuwe perspectieven moet bieden.

Ben jij leraar? Deel in de NUjij-reacties onder dit artikel hoe volgens jou het lerarentekort kan worden opgelost.