De wijze waarop vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan werk worden geholpen, baart de Sociaal-Economische Raad (SER) nog steeds zorgen.

Volgens het adviesorgaan van het kabinet komen initiatieven nu soms maar moeilijk van de grond en is er vaak een gebrek aan financiering.

"Alleen door middel van op maat gesneden ondersteuning en langdurige begeleiding kan voorkomen worden dat grote groepen statushouders de aansluiting met de arbeidsmarkt mislopen", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

In Nederland hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning nog steeds grote moeite met het vinden van betaald werk. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.

De SER trok in 2016 al aan de bel. Toen luidde het advies onder meer dat nieuwkomers sneller Nederlands moesten leren, het liefst gecombineerd met werk of school. Ook moesten werkgevers actief benaderd worden om werkplekken voor vluchtelingen te regelen.

Versnipperd

Inmiddels wordt er van alles gedaan om asielzoekers beter te begeleiden, constateert de SER. Statushouders hoeven bijvoorbeeld niet langer 'passief' te wachten in asielzoekerscentra. In de opvang wordt al gericht aan een snelle uitplaatsing gewerkt.

Maar volgens de raad zijn de lokale en regionale verschillen nog altijd groot. De initiatieven zijn veelal kleinschalig en de continuïteit van de projecten is ook onzeker, vaak omdat de financiering tijdelijk of ontoereikend is.

De SER pleit daarom voor betere samenwerking op regionaal en gemeentelijk niveau en voldoende financiële middelen vanuit het Rijk.

Eerder

De centrale opvang zou daarnaast zo moeten worden georganiseerd dat gemeenten eerder met de begeleiding van statushouders kunnen beginnen. In dat verband is het ook handig als de inburgering meer zou aansluiten op het participatiebeleid, oppert de SER.

Dan kunnen gemeenten trajecten opzetten waarbij vluchtelingen aan hun inburgering werken en tegelijkertijd werken of een opleiding volgen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!