Het College van procureurs-generaal, de top van het OM, heeft donderdag Marc van Nimwegen, hoofdofficier in Rotterdam, met buitengewoon verlof gestuurd nadat bekend is geworden dat hij een liefdesrelatie heeft met een andere hoofdaanklager. Dit is in overleg met Van Nimwegen gebeurd. 

"Binnen het Openbaar Ministerie leeft de opvatting dat affectieve relaties tussen medewerkers in eenzelfde team of afdeling ongewenst zijn", staat in een persverklaring. De man heeft een relatie met Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket.  

Volgens recente publicaties van NRC bleek dat de relatie van de hoofdaanklagers voor een verziekte sfeer en een gevoel van onveiligheid zorgde bij hun collega's. Daarnaast bestaat volgens de krant ook de indruk dat deze relatie, die vorig jaar openlijk werd toegegeven, al veel langer aan de gang was. 

NRC schrijft dat tien officieren van justitie in 2012 een dienstreis maakten naar Thailand voor een congres, waar onder meer werd gesproken over vrouwenhandel. Van Nimwegen was aanwezig, evenals Bloos. Dit is opvallend volgens de krant, omdat de procureur-generaal die mensenhandel in de portefeuille had, niet mee mocht. 

Onderzoek

Het college heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek. Dit moet zich richten op de spanningen in de top van het OM en de deelname van de officieren van justitie aan het congres in Thailand. 

Ook wordt er gekeken naar de overplaatsing van Van Nimwegen. De man werd in 2014, toen al enkele collega's hadden geklaagd over de relatie, benoemd tot hoofdofficier in Rotterdam.

"NRC stelt dat deze overstap onder druk van het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand is gekomen. Het College wil graag precies weten wat de feitelijke gang van zaken is geweest vooraf en rond deze benoeming en reconstrueren welke overwegingen hieraan ten grondslag lagen."

Feitenonderzoek

Het college meldde vorige week nog dat de relatie van de twee collega's "niet in strijd met de gedragscode van het Rijk is." 

Nu komt het daar toch op terug. Zo meldt het college dat de gedragscode strikter moet worden uitgelegd dan tot nu toe het geval was.

"Het college heeft de afgelopen week gebruikt om meer te weten te komen over de inhoud en de achtergronden van de artikelen, die waren gebaseerd op anonieme bronnen", staat in de verklaring. Volgens de voorzitter van het college, Gerrit van der Burg, is het feitenonderzoek nodig zodat er "geen enkele mist blijft hangen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!