De gemeente Velsen heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die mogelijk belastinggeld incasseerde op zijn persoonlijke bankrekening. Volgens de gemeente had hij een oudere vrouw wijsgemaakt dat ze gemeentelijke belasting verschuldigd was, terwijl ze al jaren kwijtschelding kreeg. 

De man gaf haar vervolgens zijn eigen rekeningnummer.

Velsen heeft de medewerker, die op detacheringsbasis werkte, direct op non-actief gezet. De gemeente weet niet of meer inwoners op deze manier zijn opgelicht. ''Nader onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven.''

De vrouw die in eerste instantie geld had overgemaakt, kreeg argwaan en liet de medewerker weten dat ze bezwaar wilde aantekenen. Daarop stortte hij het bedrag snel terug.

''Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van de gemeentelijke medewerkers'', benadrukt de Noord-Hollandse gemeente.