In het Limburgse buurtschap Hegge, gemeente Schinnen, zijn drie woningen onbewoonbaar verklaard na de hevige hoosbui dinsdag. Als gevolg van de regenbui, die tien minuten duurde, kwam er volgens wethouder Jeannette Quadvlieg van Schinnen ''een tsunami van modder vanaf de heuvels richting de bewoonde wereld in Hegge."

Op haar Facebookpagina publiceert zij woensdag foto's van de vette laag kleimodder die achterbleef, zowel in als buiten woningen.

Behalve de drie woningen die niet meer bewoonbaar zijn door de modderlaag in de huizen, is volgens haar bij tientallen andere woningen schade ontstaan.

Quadvlieg bracht woensdag samen met een collega-wethouder en een raadslid een bezoek aan de getroffen woningen. Ze wil over de situatie overleggen met het Waterschap Limburg en andere instanties die zich bezighouden met water en wateroverlast.