Het bestrijden van klimaatverandering en de bescherming van het milieu zijn volgens Nederlanders de belangrijkste thema's in aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Ook terrorismebestrijding en het bevorderen van mensenrechten worden als belangrijk beschouwd. Dit blijkt uit gegevens van Eurobarometer 2018 op basis van 27.601 interviews, waarvan ruim duizend in Nederland.

De zorg over klimaatverandering en het milieu ligt in Nederland hoger dan in de rest van Europa, evenals de bezorgdheid over de onderwerpen veiligheidsbeleid en privacybescherming. Als het om jeugdwerkloosheid gaat, laat het rapport zien dat Nederlanders daar minder waarde aan hechten dan de rest van de Europese Unie.

Bijna acht op de tien Nederlanderse deelnemers vinden het Nederlandse lidmaatschap van de EU een goede zaak. Dat is een lichte stijging vergeleken met een jaar eerder.

Ruim vier op de tien van de Nederlanderse deelnemers vinden dat het de goede kant op gaat met de EU, iets minder dan in 2017. De groep die vindt dat het de verkeerde kant op gaat met de EU is gelijk gebleven.