Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) willen dat er zo min mogelijk edelherten in de Oostvaardersplassen worden doodgeschoten. Dat schrijft het dagelijks bestuur van de provincie dinsdag in hun voorstel voor het toekomstige beheer van het veelbesproken natuurgebied.

Flevoland wil dat er zoveel mogelijk dieren naar een andere bestemming gaan, ook al gaat dat meer geld kosten.

Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel adviseerde de provincie eind april om het uit de hand gelopen aantal grote grazers in het natuurgebied terug te brengen tot maximaal 1.100 dieren.

Voor 180 paarden is elders in Europa ruimte, maar volgens Van Geel is er voor de 980 edelherten die moeten verdwijnen geen andere oplossing dan afschot. Gedeputeerde Statenzijn daar niet voor en willen zoveel mogelijk herten vangen en verhuizen.

3,2 miljoen euro

Het gaat volgens Gedeputeerde Staten 3,2 miljoen euro kosten om de meest urgente maatregelen nog dit jaar uit te voeren.

Behalve het weghalen van ruim 1100 dieren is het deels opnieuw beplanten van 300 hectare van het gebied dringend nodig. De Oostvaardersplassen zijn eigenlijk een Europees beschermd vogelreservaat, maar de grazers hebben het gebied zodanig kaalgevreten dat juist vogels zijn verdwenen. De nieuwe beplanting dient ook als schuilplaats voor allerlei andere diersoorten.

Herstel gaat in totaal ongeveer 15 miljoen euro kosten. Daarna is ongeveer negen ton per jaar nodig om het gebied op orde te houden. Flevoland wil niet alleen voor die kosten opdraaien. Zoals Van Geel al adviseerde gaan GS bij het rijk en gemeenten in Flevoland aankloppen.

De provincie bespreekt het voorstel van GS op 6 juni. Dan kunnen ook actievoerders hun stem laten horen. Van Geel is bij die vergadering. Het is de bedoeling dat voor het zomerreces een besluit valt.

Gestorven edelherten

Van december tot en met april stierven er in totaal 3.226 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het aantal dode edelherten was met 2.684 het hoogst. 

Van het aantal omgekomen edelherten, konikpaarden en heckrunderen was 89 procent afgeschoten door Staatsbosbeheer. Van deze dieren werd verwacht dat ze het einde van de winter niet zouden halen.

Het aantal gestorven dieren in de Oostvaardersplassen lag afgelopen winter veel hoger dan in de jaren ervoor. Vorig jaar overleefden 1.613 dieren de winter niet, het jaar ervoor waren dat er 1.374.

Protesten

Deze winter waren er geregeld protesten bij de Oostvaardersplassen. Demonstranten vonden dat er voor de grote grazers te weinig voedsel beschikbaar was in het natuurgebied. De dieren kunnen ook niet naar een ander gebied trekken, aangezien de Oostvaardersplassen met hekken zijn omheind.

Het is het beleid van de provincie Flevoland, dat beheerder is van het gebied, om de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan in de Oostvaardersplassen. Daarom werden de grote grazers in eerste instantie ook niet bijgevoerd. Nadat de maatschappelijke druk toenam besloot de provincie daar toch vanaf te zien en legde het op verschillende locaties hooi neer.

Hekken openknippen

Toch stemde dat demonstranten niet tevreden. Ze bleven proberen de dieren zelf bij te voeren en de hekken van het natuurgebied open te knippen. Zondag slaagden ze daarin en drie ontsnapte edelherten werden later op de A6 tussen Lelystad en Almere doodgeschoten, omdat de verkeersveiligheid in gevaar kwam.

Volgens Staatsbosbeheer is er inmiddels voldoende eten te vinden voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen en begin mei is dan ook gestopt met het bijvoeren van de dieren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!