NSB-propagandafilms komen online beschikbaar. Beeld en Geluid en het Netwerk Oorlogsbronnen NSB-propagandafilms publiceren het propagandamateriaal om zo grootschalig en laagdrempelig onderzoek mogelijk te maken en te stimuleren.

De collectie bestaat uit 170 gedigitaliseerde films, waarvan het gros uit de periode 1941 tot en met 1944 komt. Het gaat om beelden waarvan de Nederlandse overheid in 1944 de auteursrechten verkreeg. Deze rechten zijn na zeventig jaar komen te vervallen en behoren nu tot het publieke domein. 

''De films vertellen veel over het ideaalbeeld dat de NSB haar leden en de 'volksgenoten’ wilde voorspiegelen: orde, discipline, tucht, patriottisme, volksbelang voor individueel belang. Daarnaast laten ze goed zien aan welke emoties de NSB probeerde te appelleren: eensgezindheid, saamhorigheid en lotsverbondenheid", aldus Beeld en Geluid.

De Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) was een Nederlandse politieke partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant koos van de nazibezetter. In 1945 werd de partij verboden en werden veel leden veroordeeld.