De Waddenvereniging vindt dat het niet goed gaat met de Waddenzee. Daarom moet voor het Nederlandse deel één beheerder worden aangesteld, in plaats van de dertien die nu ieder voor een stukje verantwoordelijk zijn.

"Als we niet opletten, blijft de vogelstand afnemen en kunnen zeehonden noch vissers straks nog vis vinden in de Waddenzee", waarschuwt de belangenclub.

Woensdag verscheen De Staat van de Wadden, waarin de belangrijkste conclusies van een internationaal rapport over de ecologische status van de Waddenzee zijn samengevat. Het rapport is gemaakt in opdracht van het samenwerkingsverband van Nederland, Duitsland en Denemarken.

De landen komen vrijdag in Leeuwarden bijeen voor de trilaterale regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee. De conferentie wordt eens in de vier tot vijf jaar gehouden.

Broedvogels

Volgens het Quality Status Report (QSR) gaat het goed met de zeehonden, maar is er voor veel vogels reden tot zorg. Vooral de broedvogel doet het slecht. Trekvogels doen het beter, maar ook voor deze soort bespeuren de makers van het rapport negatieve trends.

"Grofweg komen nu een half miljoen trekvogels minder in de Waddenzee voor dan tien jaar geleden, 5,6 miljoen nu tegen 6,1 miljoen tien jaar eerder."

Voor de broedvogels hebben de provincies rond de Waddenzee een actieplan opgesteld. Maatregelen op het gebied van natuurbeheer moeten tot een gezonde vogelstand leiden. Zo stelt het actieplan voor nieuwe leefgebieden in te richten en verstoring door roofdieren als vossen tegen te gaan.

Visstand

Wat de visstand betreft, is het volgens de Waddenvereniging lastig conclusies te trekken naar aanleiding van het QSR. Aan de ene kant neemt het aantal platvissen al sinds de jaren tachtig af, aan de andere kant verschijnen nieuwe soorten die van warmer water houden.

Klimaatverandering vormt op den duur een bedreiging voor het gebied. De voorspellingen voor zeespiegelstijging aan het eind van deze eeuw variëren van 0,1 meter tot 1,9 meter en die voor de stijging van de watertemperatuur van 1 tot 5 graden Celsius.