De hoeveelheid broeikasgassen die Nederland vorig jaar uitstootte is met 1 procent gedaald ten opzichte van 2016.

De daling komt vooral doordat er minder steenkool voor de stroomproductie is verstookt, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS en RIVM. In andere sectoren steeg deze juist door de groei van de economie.

Per saldo kwam de uitstoot van broeikasgassen in 2017 uit op 193 miljard kilo. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse uitstoot de afgelopen vijf jaar vrijwel constant was. In 2017 lag de totale hoeveelheid 13 procent lager dan in 1990.

Mede doordat energiebedrijven in 2017 meer aardgas en minder steenkool gebruikten, daalde de uitstoot van koolstofdioxide naar 49 miljard kilogram. Een jaar eerder werd 52 miljard kilogram van Nederlands meest voorkomende broeikasgas geregistreerd.

In 2020 mag de uitstoot van broeikasgassen nog maar maximaal 166 miljard bedragen, in 2030 is het maximum 113 miljard.

Luchtkwaliteit

Volgens het RIVM is naast de uitstoot van broeikasgassen ook de luchtverontreiniging de afgelopen decennia afgenomen, waardoor Nederland bijna aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoet.

In 2016 is de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen opnieuw licht gedaald. Alleen de uitstoot van ammoniak is vorig jaar gestegen ten opzichte van 2015. Dit komt doordat er meer koeien worden gehouden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!