De Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft maandag forse kritiek geuit op paus Franciscus.

Eijk schrijft in een commentaar op de website van het Amerikaanse katholieke dagblad The Catholic Register dat de paus in zijn ogen heeft "nagelaten duidelijkheid te geven over de koers en de leer van de Rooms-Katholieke Kerk".

De Nederlandse kardinaal, tevens aartsbisschop van Utrecht, doelt hierbij op een kwestie in Duitsland waar bisschoppen een conflict hebben over het onder voorwaarden toelaten van protestanten tot de eucharistie bij de voltrekking van huwelijken. De paus heeft verklaard dat de Duitsers zelf tot een unaniem oordeel over het geschil moeten komen.

Eijk noemt die uitspraak "volstrekt onbegrijpelijk". Volgens hem heeft de paus verzuimd een oordeel te vellen over iets dat "heel duidelijk in de doctrines en praktijken van de kerk staat omschreven".

De paus heeft nog niet gereageerd op de kritiek.