De 58-jarige natuurgenezeres Sara G. ontkent stellig een rol te hebben gespeeld bij de dood van een vrouw uit Zweden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de Zweedse bezweken doordat G. haar de gevaarlijke stof ibogaïne zou hebben toegediend.

G. zegt dat ze dat middel al jaren niet meer toediende en dat de Zweedse bovendien helemaal niet in aanmerking kwam voor een dergelijke behandeling. Volgens het OM zijn vijf eerdere gevallen bekend waarbij G. het middel aan patiënten toediende. Twee van hen zijn overleden en een raakte ernstig gehandicapt.

Volgens G. kan de verslaafde Zweedse zich het middel zelf hebben toegediend, omdat de eigenaar van de bed and breakfast waar het gebeurde eveneens ibogaïne gebruikte. Die medeverdachte, de Ier Tom B., is echter nog altijd spoorloos.

Getuigen

Het OM wil nog altijd drie getuigen in Zweden horen en heeft in dat land ook twee andere getuigen gevonden die zeggen door G. behandeld te zijn. Waarschijnlijk zijn de verhoren nog deze maand.

Ondanks dat G. zelf zegt nooit aanwezig te zijn geweest op de noodlottige dag, blijkt volgens het OM uit verhoren van andere geteuigen dat de behandeling met ibogaïne altijd in haar aanwezigheid plaatsvond. G. zou daarbij haar patiënten niet monitoren of waarschuwen.

De advocaat van Sara G. pleitte voor schorsing van de voorlopige hechtenis van G., omdat het niet zeker zou zijn dat de ibogaïne de dood van de Zweedse heeft veroorzaakt. Daar ging de rechtbank in Utrecht echter niet in mee. Het OM wees de rechter er op dat G. net op tijd was aangehouden op het vliegveld van Frankfurt.

Het proces wordt voortgezet op 17 juli.