Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland is sinds 2002 flink gedaald. In 2017 werden er nog maar 49 misdrijven per duizend personen geregistreerd, terwijl in 2001 en 2002 het aantal misdrijven per duizend personen nog 93 was.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandagochtend.

Vanaf de jaren zestig tot aan eind jaren negentig was er nog een forse stijging te zien van het aantal geregistreerde misdaden. Ook in landen als Frankrijk en Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk was een soortgelijke stijging en daling vanaf de eeuwwisseling te zien.

Volgens het CBS hebben maatschappelijke ontwikkelingen in West-Europa eraan bijgedragen dat het aantal geregistreerde misdaden is gedaald. Oorzaken als de opkomst en ondergang van drugsgerelateerd geweld en de bereidheid om aangifte te doen, zouden hier mee te maken kunnen hebben. Een duidelijke reden voor de opleving en de daling kan door wetenschappers echter niet vastgesteld worden. 

Opkomst smartphone

Ondanks het feit dat er geen duidelijke oorzaak gevonden kan worden voor de trend, blijken bepaalde aspecten wel van invloed te zijn geweest op bijvoorbeeld de stijging en daling van het aantal misdaden. 

Zo lijkt de opkomst van de spelcomputer en de smartphone bij te dragen aan lagere criminaliteitscijfers. Kinderen van twaalf tot vijftien jaar hangen daardoor minder rond op straat en zouden zo ook minder vatbaar zijn voor criminele activiteiten. Ook het dalende aantal voortijdige schoolverlaters kan een rol spelen in de vermindering van het aantal geregistreerde misdrijven.

Rol jonge mannen

Andere aannames werden door het onderzoek juist ontkracht. Zo werd het grootste deel van de misdrijven gepleegd door jonge mannen, maar het aantal geregistreerde misdrijven bleek niet altijd verband te houden met het aantal jonge mannen in de samenleving op dat moment.

In de jaren vijftig steeg het aantal jonge mannen niet veel, terwijl het aantal geregistreerde misdrijven vanaf die periode wel hard groeide. In 1950 was dat tien per duizend inwoners en in 1971 lag dat op 25.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!