In de hele winterperiode zijn in de Oostvaardersplassen in totaal 3.226 dieren gestorven. Staatsbosbeheer maakte maandagochtend bekend dat er in april 312 grote grazers zijn gestorven. In de maanden daarvoor stierven er 2.969 heckrunderen, konikpaarden en edelherten.

Het aantal gestorven edelherten was met 2.684 het hoogst. Daarnaast gingen er volgens Staatsbosbeheer 467 konickpaarden en 75 runderen dood. De populatie van alle drie de soorten is ongeveer op hetzelfde niveau als in 2002.

Van alle omgekomen dieren heeft Staatsbosbeheer 89 procent afgeschoten. Van deze dieren werd verwacht dat ze het einde van de winter niet zouden halen. 

Staatsbosbeheer meldde eerder dat afgelopen winter voor de grote grazers veel zwaarder was dan voorgaande winters. Daardoor ligt het totaal aantal gestorven dieren veel hoger. Vorig jaar overleefden 1.613 dieren de winter niet, het jaar ervoor waren dat er 1.374. 

Sterftecijfer Oostvaardersplassen

Advies

Eind april kwam een adviescommissie onder leiding van Pieter van Geel met het advies om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen flink te verminderen. Dit jaar zou moeten worden gestreefd maar 1.300 grote grazers, waarna het aantal daarna kan groeien naar maximaal 1.500.

Het overschot aan edelherten moet volgens het adviesrapport worden afgeschoten, de konikpaarden kunnen worden gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden.

Maatschappelijke druk

Deze winter waren er geregeld protesten bij de Oostvaardersplassen. In eerste instantie wilde de provincie de grote grazers niet bijvoeren, maar deze zwichtte later onder de ontstane maatschappelijke druk. Vrijdag eindigde de bijvoerperiode officieel, maar de laatste weken was het bijvoeren al afgebouwd.

Er waren ook geregeld protesten nadat de provincie had besloten om de heckrunderen, konikpaarden en edelherten extra eten te geven. Demonstranten vonden dat de dieren de gelegenheid moest worden geboden om op zoek te gaan naar voedsel buiten de Oostvaardersplassen, en probeerden de hekken rondom het gebied te openen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!